Мiсто Карлівка (Полтавська область)
Офіційна сторінка http://www.auc.org.ua/karlivka/
Інші сторінки про місто
Область Полтавська область
РВ АМУ Полтавське РВ АМУ
Засноване: кін. ХVІІ ст.
Поштовий iндекс 39500
Телефонний код 05346
Код міста
E-mail
Населення: 18,3
День мiста 20 вересня
Адмiнiстративний рiвень Мiсто Районного значення
Площа 7,9


Поселення Карлівка було засноване в 40-х роках 18 ст. і названо на честь фельдмаршала Карла Мініха, якому належали землі річки Орчик, подаровані імператрицею Анною Іванівною. Пізніше Карлівка перейшла у спадок сім’ї Розумовських.Селянська реформа, яка ліквідувала кріпосне право на Русі в 1861 році, у Карлівському маєтку була проведена на два роки пізніше, тобто в 1859 році. На той час маєток Карлівка належав графу Макленбург – Стрілицькому. В 1863 році маєток Карлівка став волостю у Костянтиноградського повіту. Радянська влада в Карлівці була встановлена в 1918 році, а в 1923 році з Карлівської, Білухівської та Варварівської волостей Красноградського повіту був утворений Карлівський район з центром Карлівка.
Вивчаючи історію рідного краю, знаходимо нові, до цього часу невідомі факти з минулого нашого міста.
Так в 1817 році замість дерев’яної Успенської церкви за кошти Розумовських побудовано муровану. (На жаль в 30-х роках вона була зруйнована). в цій церкві в 1889 році вінчався Панас Мирний з Ольгою Шейдман, батько якої на той час був управителем Карлівського маєтку.
В 1925 році був створений Карлівський район в складі Полтавського округу, в якому Карлівка знаходилась до 1931 року.
З 1931 по 1937 роки Карлівка знаходилась в складі Харківської області, а з 1937 року стала районним центром Полтавської області.
З квітня 1957 року Карлівка переведена до категорії міст районного значення.
Станом на 01.01.2006р. на території міста проживає 14254 осіб.
Місто Карлівка розташоване на правому березі річки Орчик на відстані 50 км від обласного центру м. Полтави на земельній ділянці площею 7915 га.
Через місто проходить автодорога державного значення Красноград-Полтава протяжність 45,5 км та залізнодорожна магістраль Полтава-Лозова, яка ділить місто на дві частини, на північну та південну.
Через місто протікає річка Орчик. Площа штучного зеркала 7548 га. З лівого берегу річки знаходиться Красноперівський ліс, який займає площу 317га.
По характеру виробництва місто є індустріально-аграрним. На території міста розташовані: ВАТ “Карлівський машинобудівний завод”, ВАТ “Карлівський механічний завод”, Жовтневий спиртзавод, ТОВ «Карлівський цукровий завод”, ВАТ “Меблева фабрика”, ВАТ “Карлівський хлібозавод”, нафтогазорозвідувальна експедиція глибокого буріння, управління по експлуатації газового господарства, 4 ремонтно-будівельних підприємства, АТП-15340 та інші. Всього 18 підприємств.
На території міської ради розташовані два реформовані сільськогосподарські підприємства, 4 фермерських господарства.
Розвиток малого та середнього бізнесу на сьогоднішній день є одним з пріоритетних шляхів розвитку економіки та покращення життєвого рівня населення.
Малий та середній бізнес на території міста розвинутий головним чином у сфері торгівлі. У сфері послуг розвинутий не достатньо. У виробничій сфері майже відсутній. Готельного бізнесу немає. громадське харчування розвинуте недостатньо.
На території міста є багаторічна пам’ятка природи – парк “Дуби черешчаті” на площі 3,5 га.Карлiвський район розташований у пiвденно-схiднiй частинi Полтавської областi. Площа 0,9 тис.км.кв. В районi 37 населених пунктiв (1 мiсто, 11 селищ, 25 сiл, пiдпорядкованих 1 мiськiй та 12 сiльським радам).
Карлiвський район лежить у межах Приднiпровської низовини. Грунти, переважно, чорноземнi. Розташований у лiсостеповiй зонi. Кориснi копалини: природний газ, пiсок, глина.
Чисельнiсть населення на 01.01.2002 р. становила 43288 чол.
Пiсля утворення Полтавської губернiї територiя району входила до складу Костянтиноградського повiту (сьогоднi Красноградський район Харкiвської областi). З 07.03.1923 р. район став носити назву Карлiвський.
Центр - м. Карлiвка. Розташоване на рiчцi Орчик, за 47 кiлометрiв вiд обласного центру. Мiськiй радi пiдпорядкованi селища Iванiвка i Солона Балка.
Мiсто засноване на початку XVIII столiття. В 1740 р. росiйська цариця Анна Iоанiвна подарувала цi землi фельдмаршалу Карлу Мiнiху. Звiдси назва - Карлiвка.
Станом на 01.01.2002 р. загальна кiлькiсть населення мiста становила 19,3 тис. чол.
Карлiвський район по характеру виробництва - iндустрiально-аграрний. Середнiй по величинi. 10 промислових пiдприємств, якi мають економiчнi зв’язки з країнами ближнього зарубiжжя.
Станом на 01.01.2002 р. створено: 19 сiльськогосподарських товариств.
У районi зареєстровано та дiють 52 селянських (фермерських) господарств.
У районi 4 школи I ступеня, 2 школи I-II ступенiв, 17 шкiл I-III ступенiв, ПТУ, вечiрня середня школа, 1 центральна районна лiкарня та 5 дiльничних, 25 будинкiв культури, клубiв, кiнотеатрiв, 16 бiблiотек, школа - мистецтв, дитяча юнацька спортивна школа, 1 стадiон, 101 спортивний майданчик, 24 спортзали, 1 районний краєзнавчий музей i 4 сiльських, 4 районних вiддiлення банкiв, 2 церкви, 10 релiгiйних громад, 1 пам’ятник архiтектури - Благовiщенська церква 1828 року.
Видатнi уродженцi району: український художник - реставратор i мистецтвознавець Л.П. Калениченко (1898-1968 рр.), радянський агроном, академiк Академiї Наук СРСР (з 1939 р.), Академiї Наук УРСР (з 1934 р.), Герой Соцiалiстичної Працi (1945 р.). Т.Г. Лисенко (1898-1976 рр.), державний партiйний дiяч УРСР i СРСР, двiчi Герой Соцiалiстичної Працi М.В. Пiдгорний (1903-1983 рр.). Береговий Г.Т. - льотчик - космонавт СРСР, двiчi Герой Радянського Союзу, Василенко А.П. - заслужений художник України, Чухрай О. - композитор i керiвник ансамблю "Карусель", Беззубенко О.Д. та Фисун А.Л. - Герої Соцiалiстичної Працi. З районним центром пов’язанi життя i дiяльнiсть Героїв Соцiалiстичної Працi Л.С. Водолаги, заслуженого агронома УРСР Г.К. Дробницького, Кавалера трьох орденiв Слави I.П. Максименка, Героя Радянського Союзу М.I. Симоненка (1917-1985 рр.), заслуженого лiкаря УРСР Л.В. Радевича - Сягайла.                                                                                                                    Приватний аптечний заклад „ВТЕК” м.Карлівка
 a  Директор Ткаченко Віра Іванівна                Керівництво ЦЕЗ № 2                                                                                              На фото: Директор Ткаченко Віра Іванівна